Home / IW2OHX-ND 144.86250 Bollate (MI) (NODO C4FM WIRES-X) Connesso: ITALY I6 ABRUZZO 41403

IW2OHX-ND 144.86250 Bollate (MI) (NODO C4FM WIRES-X) Connesso: ITALY I6 ABRUZZO 41403

TRAMITE PAY PAL Associazione Onda Telematica sede periferica di Pescara
pescara@ondatelematica.it

I NOSTRI AMICI SOSTENITORI: